Sweden
Calls
Support

Calls


Om du har en kod ange det här:


Fōr att få din accesskod, ring: 0939-1005-054

20 kr/samtal.

Kontakta vår kundservice om du behöver hjälp, telefon +46 (0)20 796 700

Om du är under 18 år måste du be dina föräldrar om lov innan du använder tjänsten